Konsenan ACA/NY

Avanse Alyans Swen New York (ACA/NY) sipote chak moun pou viv sante yo ak lavi ki pi siyifikan. Nou se yon Oganizasyon Kowodinasyon Swen / Health Home (CCO / HH) ki bay Manadje Swen devwe pou gide ou ak moun ou renmen yo menm jan ou navige nan lavi. Nou sipote plis pase 25,000 moun nan tout Vil New York, Long Island ak Lower Hudson Valleyla. ACA/NY se yon CCO pa pou-pwofi.

aprann plis


COVID-19 Tes deplasman

NOTE: All visitors and staff are required to complete the COVID-19 Screening tool to access any of ACA/NY’s locations. This screening must also be completed by both staff and members/families when conducting visits in the community. Click the link titled “Questionnaire” below or scan the QR code below to complete the required form and acknowledgements.

Sante ak sekirite manm nou yo, fanmi ak anplwaye yo se priyorite ki pi lwen nou.