Sevis Kowodinasyon Swen

ACA / NY se yon lide endistri nan bay sevis kowodinasyon swen tankou, men se pa sa selman, sa ki annapre yo:

Jesyon Swen Konple

Kreye yon plan avek ou, pou ou

Manadje Swen ou pral ede ou nan kreye Plan lavi ou. Pwosesis Plan Lavi a ede enfome ou nan pran desizyon, ede nan idantifye sipo ou bezwen pouswiv entere ou yo ak kowodone sevis ou chwazi pou reyalize objektif sa yo.

Pwomosyon sante

Pou yon sante ou

One of ACA/NY’s goals is to promote your physical and emotional well-being. Your Care Manager will help you access medical, dental and other wellness professionals from a wide network of experienced and attentive providers. ACA/NY engages licensed clinicians (RNs, social workers, etc.) to assist the Care Manager in identifying the appropriate specialty services. Ask us about the services that are important to you and your loved ones.

Swen tranzisyonel

Gide ou nan chanjman

ACA / NY bay sipo pou tranzisyon lavi, tou de ti ak gwo. Si li se yon vizit nan yon chanm ijans oswa yon rete lopital, Manadje Swen ou pral ede ou nan navige pwosesis la planifikasyon egzeyate. Manadje Swen ou pral patne avek ou menm jan ou tranzisyon nan etap lavi yo. Aprann plis sou tranzisyon lavi ak ki jan nou pral sipote ou nan chanjman lavi kritik sa yo.

Sipo endividyel ak Fanmi

Akse plan ou an, enfome chwa ou yo

Manadje Swen ou yo pral kolabore avek ou ak sek ou nan Sipo yo aprann sou ak akse yon seri plen nan sipo ak sevis. Ou pral aprann kijan pou jwenn akse nan Plan Lavi ou nan lang lan oswa foma ke ou konprann, epi fe chanjman nan li ki baze sou preferans ou.

Kominote ak Sipo Sosyal (Sevis)

Patisipe nan kilti ak lavi kominote ou la

Manadje Swen ou pral konekte ou ak yon varyete resous kominote ki baze sou. Yo pral ede kowodone pwosesis la referans, gide ou nan akse ak angaje opotinite sa yo, epi yo pral swiv jiska asire ke resous sa yo se anfom nan dwa pou ou.

Sevi ak nan Teknoloji Enfomasyon Sou Sante nan Sevis Lyen

Ki jan teknoloji optimize swen ou

ACA/NY uses an Electronic Health Record (EHR) called MediSked. This allows for the coordination of information across providers that you choose in your Life Plan. Our EHR is connected to RHIOs which allows us to identify unmet healthcare needs and reach out and provide support through challenging medical events. ACA/NY is dedicated to helping you access supports for your health and well-being, your way. Our responsibility and our promise is to do so with the utmost respect for your privacy.

ENSKRI